SÀN THÉP

Trang chủ | Sản phẩm | SÀN THÉP

NHA HÀNG 1 TANG LẮP GHÉP 379 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 001

SÀN THÉP NHA CAO TẦNG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 003

SÀN THÉP NHA CAO TẦNG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 004

SÀN THÉP SIÊU THỊ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 005

SAN THEP TRƯỜNG HỌC

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 800.000đ/m2
 • Mã SP: 006

SÀN THÉP NHÀ KHO KẾT CẤU NHẸ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 850.000đ/m2
 • Mã SP: 007

SÀN THÉP ĐÚC BETONG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 900.000đ/m2
 • Mã SP: 008