MÁI VÒM

Trang chủ | Sản phẩm | MÁI VÒM

MAI VÒM 15 x 40 =703 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 001

NHÀ THỂ THAO 7 tỷ 150

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 002

MÁI VÒM 2 LỚP POLY DÀY 3LY ( malaysia )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 2.200.000đ/m2
 • Mã SP: 003

MÁI VÒM LỢP POLY-2

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 004

MÁI VÒM LỢP POLY-1

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 005

MÁI POLY

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 006

LỢP LAPHONG MÁI VÒM

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 007

MÁI VÒM LỢP POLY

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 008

LẮP KHUNG THÉP VÓM

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 009

LẮP KHUNG THÉP

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0010

san xuat

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0011

khung thep sx

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0012

KHUNG THÉP MÁI VÒM

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 500.000đ/m2
 • Mã SP: 0013

MÁI VÒM NHÀ XE TẤM LỢP (POLYCARBONAT RỔNG )5 LY )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 800.000đ/m2
 • Mã SP: 0014

MÁI VÒM 1LỚP POLY DÀY 3 LY ( malaysia )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 1.200.000đ/m2
 • Mã SP: 0015

MÁI VÒM LỢP TẤM polycarbonat rỗng 10 LY

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 1.250.000đ/m2
 • Mã SP: 0016

MÁI VÒM HỒ BƠI LỢP TẤM ( POLYCARBONATE RỖNG 10LY )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 1.200.000đ/m2
 • Mã SP: 0017

MÁI VÒM NHÀ XE TẤM LỢP (POLYCARBONAT RỔNG 10 LY )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 900.000đ/m2
 • Mã SP: 0018

MÁI VÒM SÂN BÓNG ĐÁ MINI LỢP TẤM BẠT (australia BẢO HÀNH 10 NĂM

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 1.200.000đ/m2
 • Mã SP: 0019

MÁI VÒM LỢP MÁI TÔN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 1.100.000đ/m2
 • Mã SP: 0020

MÁI VÒM

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0021