NHÀ XƯỞNG ZAMIL

Trang chủ | Sản phẩm | NHÀ XƯỞNG ZAMIL

NHA XUONG ZAMIL 34 X 32= 2Tỷ 34 Triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 001

NHA XUONG ZAMIL 31m X25m 1 Tỷ 088 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 002

san xuat NHA XUONG ZAMIL 36m x 117m = 2TY 932 Triêu PHẦN THÉP

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 003

NHA XUONG ZAMIL 30m x 50m 2Tỷ 485 Triệu HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 004

NHA XUONG ZAMIL 26m x 47m 2Tỷ 278 tr HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 005

NHA XUONG ZAMIL 26mX 72m 1 Ty3 tr phần thép

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 006

NHA XUONG ZAMIL 37m X53m 2 Tỷ 844 HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 007

NHA XUONG ZAMIL 19m x42m 1Tỷ 974 tr HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 008

NHA XUONG ZAMIL 52m x 110m 4Tỷ 395 phần thép

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 009

NHA XUONG ZAMIL 25m x 31m 1 Tỷ 72 triệu phần thép

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0010

NHA XUONG ZAMIL 30mX38m 1,7tỷ HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0011

NHA XUONG ZAMIL 150mX33m =6.Tỷ 8 ( Hoàn thiện )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0012

NHA XUONG 37m X53m 2,8Tỷ ( HOÀN THIỆN )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0013

NHA XUONG ZAMIL 18mX60m 1Tỷ179 Triệu KHUNG THÉP

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0014

NHA XUONG ZAMIL 30mX60m , KHUNG THÉP 1 TỶ 509 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0015

NHA XUONG ZAMIL 35mx 54.5m 1Tỷ 413 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0016

NHA XUONG ZAMIL 25m X42m HOAN THIỆN 1Tỷ 564 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0017

NHÀ XƯỞNG 30X50 854 TRIÊU

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0018

NHA XUONG ZAMIL 30mx78m 1Tỷ 910 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0019

NHA XUONG LIEN KE 15+15 X66 HOÀN THIỆN 2 Tỷ 787 tr

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0020

NHA XUONG ZAMIL 33m X 49m Gía : 1 ty 132 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0021