NHÀ XƯỞNG ZAMIL

Trang chủ | Sản phẩm | NHÀ XƯỞNG ZAMIL

NHA XUONG 50X87 17 TY

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 001

NHA THEP 10 Ty 5 HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 002

NHA THEP CHỢ 2 Ty 85 HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 003

nha xuong 50x256 11ty88

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 004

NHA XUONG ZAMIL 28mX58m ( khung viên 35x60) =3.Tỷ 454 Hoàn thiện )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 005

NHÀ XƯƠNG TIỀN CHẾ 38X 92m KHUNG THÉP 3 Tỷ 524 triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 006

NHA XUONG ZAMIL 50mX90m =4.Tỷ 650 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 007

NHÀ XƯƠNG TIỀN CHẾ 20x48m 977triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 008

NHÀ XƯƠNG TIỀN CHẾ 20x20m 564tr

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 009

NHA XUONG ZAMIL CÓ CẨU TRỤC 7 TẤN 5tỷ 924 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0010

NHA XUONG 34m X 32m 1 TY 945TR

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0011

NHÀ XƯƠNG TIỀN CHẾ 30X 50-9KHUNG 1 Tỷ 16

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0012

NHA XUONG ZAMIL 34 X 32= 2Tỷ 34 Triệu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0013

NHA XUONG ZAMIL 31m X25m 1 Tỷ 053 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0014

san xuat NHA XUONG ZAMIL 36m x 120m =3TY 700 Triêu PHẦN THÉP

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0015

NHA XUONG ZAMIL 30m x 50m 2Tỷ 485 Triệu HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0016

NHA XUONG ZAMIL 26m x 47m 2Tỷ 222 tr HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0017

NHA XUONG ZAMIL 26mX 72m 1 Ty3 tr phần thép

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0018

NHA XUONG ZAMIL 37m X53m 2 Tỷ 803 HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0019

NHA XUONG ZAMIL 19m x42m 1Tỷ 974 tr HOÀN THIỆN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0020

NHA XUONG ZAMIL 52m x 110m 4Tỷ 395 phần thép

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0021