NHÀ XƯỞNG ZAMIL (Nhân công và Chi tiết phụ)

Trang chủ | Sản phẩm | NHÀ XƯỞNG ZAMIL (Nhân công và Chi tiết phụ)

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT KHUNG THÉP

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 15.000đ/kg
 • Mã SP: 002

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG : LẮP DỰNG NHÀ XƯỞNG VÀ LỢP TÔN ( CỘT CAO 6M )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 70.000đ/m2
 • Mã SP: 003

ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG LẮP DỰNG BAO GỒM LAM GIÓ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 80.000đ/m2
 • Mã SP: 004

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG LẮP DỰNG BAO GỒM LAM GIÓ ,CỬA VA ỐNG HÚT NHIỆT

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 110.000đ
 • Mã SP: 005

ĐƠN GÍA NHÂN CÔNG :LẮP KHUNG NHÀ XƯỞNG ( CỘT CAO 9M )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 80.000đ
 • Mã SP: 006

NHÂN CÔNG LẮP DỰNG NHÀ XƯỞNG CHƯA TÍNH CỬA VÀ ỐNG HÚT GIÓ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 70.000đ
 • Mã SP: 007

SAN XUẤT

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 008

SAN XUẤT

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 009

MÁI ĐÓN NGANG 7M DÀI RA 2M 8.000.000đ/bộ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 8.000.000đ/bộ
 • Mã SP: 0010

CỬA CUỐN XƯỞNG DÀY 8 ZEM 470.000đ/m2( CHƯA TÍNH MOTO )( MOTO 3.200.000đ/BỘ)

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 470.000đ/m2
 • Mã SP: 0011

GIA CÔNG SẢN XUẤT

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0012

GIA CÔNG LẮP DỰNG TRẢI BẠC CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ CỘT CAO 6M

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 80.000đ/m2
 • Mã SP: 0013

THÁO XƯỞNG CỦ L;ẮP LẠI TRẢI TẤM CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG CỘT CAO 6M

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 120.000đ/m2
 • Mã SP: 0014

NHÂN CÔNG SẢN XUẤT LẮP DỰNG ( CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP SẮT THÉP TÔN....

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 160.000đ/m2
 • Mã SP: 0015

THÉP CHỬ U

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0016

THÉP CHỬ V

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0017

THÉP CHỬ I

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0018

XÀ GỒ C

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0019

XÀ GỒ C (MẠ KẼM )

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0020

XÀ GỒ C THÉP ĐEN

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0021

XÀ GỒ C

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 0022