NHÀ THÉP

Trang chủ | Sản phẩm | NHÀ THÉP

NHÀ THEP 3 TANG17 X 27 BETONG SÀN+KHUNG THÉP 2TY 500tr

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 001

nha THÉP 3 tầng 17m x 27m( phần thép) 1.5tỷ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 002

NHA HÀNG 1 TANG LẮP GHÉP 379 trieu

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: Liên hệ
 • Mã SP: 003

SÀN THÉP NHA CAO TẦNG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 005

SÀN THÉP NHA CAO TẦNG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 006

SÀN THÉP SIÊU THỊ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 750.000đ/m2
 • Mã SP: 007

SAN THEP TRƯỜNG HỌC

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 800.000đ/m2
 • Mã SP: 008

SÀN THÉP NHÀ KHO KẾT CẤU NHẸ

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 850.000đ/m2
 • Mã SP: 009

SÀN THÉP ĐÚC BETONG

 • Ảnh chi tiết: Word
 • Dự toán: Excel
 • Bản vẽ: Acad
 • Giá: 900.000đ/m2
 • Mã SP: 0010