Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15621.16 15715.4515982.69
EUR 25605.29 25682.3426453.66
GBP 29508.38 29716.3929980.9
HKD 2916.67 2937.232981.21
JPY 210.48 212.61219.8
SGD 16797.16 16915.5717100.31
USD 23145 2314523265